kivon2.gif kivon1.GIF
bne18.gif bne22.gif bne23.gif bne25.gif bne24.gif bne26.gif bne27.gif bne28.gif bne29.gif bne30.gif bne31.gif bne32.gif bne35.gif bne36.gif
יברכך השם וישמרך: יאר השם פניו אליך ויחנך: ישא השם פניו אליך וישם לך: שלום
icon-2014-b.bmp judaism.gif love-al-al.bmp Justice.bmp shofar-2.jpg moseha-1.jpg yaova.jpg moseha-2.jpg shofar-1.jpg Justice.bmp love-al-al.bmp ban-porat-yosef.jpg mekdhsh
fantom F-35-WINGS.bmp FORGIVENES-2.bmp Semal-Amdina.jpg israel-map.bmp macabya-32.bmp TN_aria61.jpg chil-avir-2013.jpg chil-avir-2012.jpg TN_926.jpg c3.jpg d4.jpg d2.jpg d1.jpg
ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל - תהלים: קיח... עושה השלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ונאמר אמן.. ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה .. שמחנו השם באליהו הנביא עבדך.. ובמלכות בית דוד משיחך,ברוך אתה השם מגן דוד.. אמן
TN_m09TN_m08TN_m03TN_m107TN_m09TN_m08TN_m03TN_m107TN_m09TN_m08TN_m03TN_m107TN_m09TN_m08TN_m03TN_m107uyna1uyna1uyna1
uyv-3.BMP
http://israele.ms11.net/shabche.wmv
אביהו מדינה
 http://barelan.ms11.net/p002.wmv
שמח יובל טייב
http://israele.ms11.net/p023.wmv
אברהם פריד
http://israele.ms11.net/p026.wmv
איציק קלה
http://israele.ms11.net/shalom.wmv
אנריקו מסיאס
http://israele.ms11.net/p029.wmv
משה גיאת
http://israele.ms11.net/p006.wmv
ציון יחזקאל
http://israele.ms11.net/p007.wmv
גו' עמר
http://israele.ms11.net/p014.wmv
דקלון
http://israele.ms11.net/p001.wmv
יגאל בן חיים
http://israele.ms11.net/p030.wmv
אבישי לוי
http://israele.ms11.net/p003.wmv
יחיאל נהרי
http://israele.ms11.net/p025.wmv
משה גיאת
http://israele.ms11.net/p018.wmv
סולן העוד
http://israele.ms11.net/p027.wmv
בני אלבז
http://israele.ms11.net/p019.wmv
עופר לוי
http://israele.ms11.net/p004.wmv
ציון יחזקאל
http://israele.ms11.net/p012.wmv
רפי ברזני
http://israele.ms11.net/p005.wmv
ליאור אלמליח
http://israele.ms11.net/p015.wmv
דקלון
http://israele.ms11.net/p017.wmv
סימן טוב שי
http://israele.ms11.net/p022.wmv
אברהם פריד
http://israele.ms11.net/p028.wmv
פרחי בית שאן
http://israele.ms11.net/p011.wmv
גו' עמר

שלח גואל

טל ומטר

ישמח משה

א.הנביא

חמדת לבבי

האמונה

בנה עירך

עושה שלום

שערי שמים

שבחי

<פיוט זמין

שלום דודי

נר בשמים

יום שישי

אשא עיני

שב בתשובה

סלח לי

שמח דקלון

אשיר לאל

ברצלונה

שהחינו

<פיוט זמין

יפרח וירבה

בתי צאי

שובי שולמית

אל נורא

משיח

סבי אמור

הבט בעמך

מזל טוב

אל תשלכיני

תניא

<פיוט זמין

באהבת ארץ ישראל תורת ישראל ודגל ישראל לזכות כלל ישראל,קובצי תמונה.קול.וידאו.. ממקורות יהדות שונים שולבו באתר בתום לב. לזכות היוצרים,שגיאות מי יבין מנסתרות נקני,תהלים יט-יג
bnim51.gif bnim45.gif bnim47.gif