kivon2.gif kivon1.GIF
bne18.gif bne22.gif bne23.gif bne25.gif bne24.gif bne26.gif bne27.gif bne28.gif bne29.gif bne30.gif bne31.gif bne32.gif bne35.gif bne36.gif
יברכך השם וישמרך: יאר השם פניו אליך ויחנך: ישא השם פניו אליך וישם לך: שלום
icon-2014-b.bmp judaism.gif love-al-al.bmp Justice.bmp shofar-2.jpg moseha-1.jpg yaova.jpg moseha-2.jpg shofar-1.jpg Justice.bmp love-al-al.bmp ban-porat-yosef.jpg mekdhsh
fantom F-35-WINGS.bmp FORGIVENES-2.bmp Semal-Amdina.jpg israel-map.bmp macabya-32.bmp TN_aria61.jpg chil-avir-2013.jpg chil-avir-2012.jpg TN_926.jpg c3.jpg d4.jpg d2.jpg d1.jpg
שירת הבריאה : זאת השירה שאומרת כל הבריאה בכל יום לפני הקב"ה, מה רבו מעשיך השם אלוקים, מלאכי השרת אומרים שירה לפני הקב"ה בשמים, והאדם בתפלתו ושירתו לבורא עולם ~ משה רבינו, ועם ישראל בשירת הים ביציאת מצרים, דוד המלך נעים זמירות ישראל בשירות ותשבוחות בתהלים, שלמה המלך בשיר השירים, שירת דבורה הנביאה...  כל אחד ושירתו, דומם \ צומח \ חי \ חי  ומדבר בכל שפת_אם \   ויודע כל יצור כי אתה יצרתו, ויודע כל פעול כי את פעלתו... השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע, תהלים  יט  ב...  הארץ אומרת: לקב"ה הארץ ומלואה תבל ויושבי  בה... תהלים  כד  א  אל תירא ישראל אל תירא כי גור אריה הלא אתה אם אריה ישאג מי לא ירא,השם ימלוך לעולם ועד

...

...

...

...

bnim51.gif bnim45.gif bnim47.gif